NPO
NTR

VERSLAG EXPERTMEETING

Genodigden: Wim Veen, Matthijs Leendertse, Jelmer Evers, Anne Bruinenberg, Han van der Maas, Eric Razenberg, Roeland Hiele, Remco Pijpers, Annemies Broekgaarden, Frank Bremer, Roel Nuyts, Jelle Jan Bruinsma, Erik Trimp, Allison van Dams, Florine Wiebenga, Brit Thomassen en Thijs de Vries.

De genodigden zijn o.a. afkomstig van educatieve uitgeverijen, innovatieve onderwijsconcepten, universiteiten en het onderwijs.

NTR: Ben Groenendijk; hoofdredacteur Jeugd, Wetenschap, Educatie en Geschiedenis; Paul Römer, algemeen directeur; Carel Kuyl, mediadirecteur; Merian van Doornik, coördinator Internet en Nieuwe Media; Jeanny Duijf, projectleider.

 

Tijdens een ontbijtsessie bij de NTR vindt, onder leiding van Roderik van Grieken, een debat plaats over de veranderende behoeften van scholen met betrekking tot de inzet van digitale middelen en de gevolgen die dat heeft voor alle partijen die betrokken zijn bij ons onderwijs.

 

Naar aanleiding van de presentatie ‘Waardenetwerk in het digitale leren’ van Matthijs Leendertse van ELM Concepts en de presentatie ‘Schooltelevisie in een nieuwe jas ’ van Ben Groenendijk van de NTR, worden de volgende vragen voorgelegd:

Hoe sluit het nieuwe SchoolTV aan op de ontwikkelingen binnen uw organisatie? Waar liggen kansen?

Hoe zou NTR u nog beter kunnen ondersteunen bij de behoeften van uw organisatie?

 

In vier groepen wordt er nagedacht over deze vragen en daaruit komen de volgende bevindingen:

  • Maak de NTR programma’s nog beter geschikt voor gebruik in de klas terwijl de content ook interessant is voor de thuismarkt.
  • Bied je content modulair aan en geef andere partijen de mogelijkheid het product op maat aan te bieden.
  • Koppel metadatering aan leerdoelen en leermethoden.
  • Zorg dat je met je materiaal interactie tussen ouders en kinderen bevordert.
  • Gebruik SchoolTV als platform ook voor content van derden.
  • Instituties doen er niet toe bij gebruikers, dus kom los van concurrentie en richt je op samenwerking
  • Samenwerking zal de meerwaarde van het eindproduct enorm doen toenemen en daar zal iedereen van profiteren. Zo kan iedere partij in z’n kracht blijven staan.
  • Zie docenten ook als partner en stel ze in de gelegenheid met je content aan de slag te gaan.
  • Bij leerkrachten is er behoefte aan meer vrijheid in het overbrengen van kennis. Door het groeiend aanbod van digitale content kan er steeds beter aan die wens tegemoet gekomen worden.
  • Schooltv.nl is gericht op scholieren dus ontsluit alles op platforms waar scholieren op aanwezig zijn zoals Facebook en YouTube (is de NTR vooralsnog niet geoorloofd te doen).

 

Uitkomst van de bijeenkomst:

Iedereen is het erover eens dat het goed is verbindingen te leggen en zoveel mogelijk informatie te delen. De NTR gaat zich de komende tijd bezinnen op de uitkomsten van deze bijeenkomst en zal er een vervolg aan geven.